Οικονομία της προσοχής (Μέρος 1ο)

Episode 9 December 21, 2020 00:39:37
Οικονομία της προσοχής (Μέρος 1ο)
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Οικονομία της προσοχής (Μέρος 1ο)

Dec 21 2020 | 00:39:37

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 8

December 14, 2020 00:40:43
Episode Cover

Τηλεργασία

Listen

Episode 14

February 15, 2021 00:45:21
Episode Cover

Κοινωνικά δίκτυα - Εισαγωγή

Listen

Episode 19

November 01, 2021 00:41:56
Episode Cover

LinkedIn

Listen